MobilityGuide i skrift Logg på Legg inn et nytt sted
Om MobilityGuide
MobilityGuide kan brukes av alle som har vansker med å forflytte seg, brukere av stokker, krykker, rullatorer og rullestoler. Her hjelper vi hverandre med å vurdere den fysiske tilgjengeligheten på kino, teater, restauranter, hoteller og fremkomstmidler. Alle kan bli medlem i fellesskapet, alle kan gjøre vurderinger som andre har glede av.
Ut på tur? Sjekk tilgjengeligheten!Dette er en demo-versjon av MobilityGuide. Derfor ligger det ikke så mange steder inne. Ved å merke av Alt og ikke fylle inn noe stedsangivelse før du trykker Finn Alt vil du se alt som ligger i basen. Stedene er reelle, men nesten alle vurderingene er funnet på. Du er velkommen til å prøve deg: Logg deg på, legg inn nye steder og gi dine vurderinger av stedene (de behøver altså ikke å være reelle).