MobilityGuide i skrift Logg på Legg inn et nytt sted
Ikke innlogget
Om MobilityGuide
MobilityGuide kan brukes av alle som har vansker med å forflytte seg, brukere av stokker, krykker, rullatorer og rullestoler. Her hjelper vi hverandre med å vurdere den fysiske tilgjengeligheten på kino, teater, restauranter, hoteller og fremkomstmidler. Alle kan bli med, alle kan gjøre vurderinger som andre kan ha glede av.
Ut på tur? Sjekk tilgjengeligheten!Dette er en demo-versjon av MobilityGuide. Derfor ligger det ikke så mange steder inne. Ved å merke av Alt og ikke fylle inn noe stedsangivelse før du trykker Finn Alt vil du se alt som ligger i basen. Stedene er reelle, men nesten alle vurderingene er funnet på. Du er velkommen til å prøve deg: Logg deg på, legg inn nye steder og gi dine vurderinger av stedene (vurderingene behøver altså ikke å være reelle).